Nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ pomáha s budovaním a údržbou mestského ovocného sadu v bratislavskej Petržalke.