Kalendár podujatí

V tejto časti Vás už čoskoro budeme informovať o najbližších aktivitách v mestskom ovocnom sade v Petržalke.