Skip to main content

Mestské ovocné sady sa stávajú vyhľadávanou súčasťou mestskej zelenej infraštruktúry. Poskytnú verejnosti možnosť dostať sa priamo k bio ovociu.