Mestský ovocný sad

Mestské ovocné sady

Mestské ovocné sady sa stávajú vyhľadávanou súčasťou mestskej zelenej infraštruktúry. Ovocné sady poskytnú verejnosti možnosť dostať sa priamo k bio ovociu. Pitné fontány, studne, úle, či hotely pre hmyz sú súčasťou ovocných sadov a záhrad po celom svete.

V Mestskom ovocnom sade v Petržalke, s rozlohou takmer 10 tisíc metrov štvorcových, je vysadených viac ako 75 odrôd ovocných stromov a desiatky druhov ovocných krov a bylinných záhonov. Tradičné odrody vysadených drevín sa v Petržalke pestovali už v minulosti, pretože práve na tomto území majú vhodné klimatické podmienky. Dnes v sade nájdete pôvodné odrody jabloní, sliviek, čerešní, višní, marhúľ ale aj orechov, či liesok,
v mnohých prípadoch ide už o takmer vyhynuté druhy. Súčasťou sadu budú aj kvetinové lúky, trávnaté porasty, či zaujímavé rastlinné a terénne objekty, napríklad elegantné vŕbové stavby. Sad je rozdelený do piatich zón, z ktorých každá má svoje špecifické druhové zloženie drevín a krov. Mesto v krátkej budúcnosti počíta s renováciou pouličného osvetlenia, chodníkov a oddychových objektov. Sad sa bude postupne pripravovať aj pre zvieracích obyvateľov a návštevníkov, priebežne sa budú vyrábať búdky pre vtáky, či hmyzie hotely. Súčasťou výbavy ovocného sadu bude mestský mobiliár – lavičky  a odpadové koše a pre jednoduchú orientáciu a edukačné účely pribudnú informačné a orientačné tabule. Počítalo sa tiež s vybudovaním kompostoviska, ktoré sa v sade už nachádza. Na ploche sadu nájdete miesta na relax, šport, vzdelávanie, či ochutnávanie.

História sadov v Petržalke

Petržalka bola v minulosti vychýrená bohatými ovocnými sadmi a záhradami a pôvodní obyvatelia Petržalky mali povesť výnimočných pestovateľov, preslávených aj za hranicami krajiny. Na pravom brehu Dunaja sa pestovala zelenina aj ovocie, najmä marhule, hrušky, jablká, ringloty, ríbezle, či moruše. Starí Bratislavčania spomínajú, že ešte v polovici minulého storočia sa do Petržalky chodilo na marhule z mesta pešo cez Starý most s veľkými kuframi. Úrodná pôda a šikovnosť pestovateľov sa podpísali pod skutočnosť, že v sadoch na petržalskej strane Dunaja sa každoročne dopestovalo množstvo zeleniny a ovocia a dokonca najviac marhúľ nielen v okolí Bratislavy, ale aj v celej krajine. Starí Petržalčania bohatú úrodu predávali na bratislavských trhoch, kam chodili nakupovať ľudia zo širokého okolia. Aj aktuálny názov mestskej časti má pôvod v záhradníctve, presnejšie jednej z plodín, ktorej sa v jej záhradách výnimočne darilo. Petržalka je pomenovaná podľa jednej z nich. Petržlen dal najskôr meno jej obyvateľov a neskôr sa ich prezývka preniesla do názvu osady a dnešnej mestskej časti.

Živé vŕbové stavby

Vŕbové stavby sa stávajú stále populárnejšou súčasťou moderných záhrad, parkov, sadov a detských ihrísk, nielen z estetických, ale aj z funkčných dôvodov. Prírodný materiál v kombinácii s kreatívnymi variáciami spracovania a využitia, sú atraktívnym a žiadaným prvkom mestskej zelene. Vŕbové stavby v podobe oplotenia nájdete aj v mestskom ovocnom sade v Petržalke.

Sady v meste

Z našej krajiny postupne vymizol a stále mizne celý rad rôznorodých biotopov. Práve mestské sady sú jednou z alternatív ako tomu do budúcna zabrániť. Je pozitívnym javom ostatných rokov, že sa na území miest postupne začínajú oživovať  a revitalizovať pôvodné sady a zakladať nové. Ovocné sady v mestách sú nositeľmi „kultúrneho dedičstva“, a tak sa opäť stávajú biologicky a ekologicky veľmi hodnotným ekosystémom. Ovocný sad ponúka tieň stromov i voľný pohyb po celej ploche v priebehu celého roku. Rekreačný potenciál sadu je tiež veľmi široký. Nejde pritom iba o bežné prechádzky. Plochy sadov môžu využívať rôzne komunity, skupiny obyvateľov i jednotlivci. Priestor medzi a pod stromami je možné využiť i pre „obyčajné“ stretnutia, posedenia na lavičkách alebo dekách a usporiadanie piknikov. Výnimočný je aj edukačný význam bezprostredného vnímania striedania ročných období. Málokde je vidieť tak jasný príklad prechodu vegetácie zo spiacej podoby do kvitnúcej, plne zelené a následne plodiace formy.

Zelený priestor a seniori

Prístup ku kvalitnému zelenému priestoru je pre obyvateľov miest vysokou prioritou. Obzvlášť dôležitý je pre komunitu seniorov. Tým sad ponúka množstvo podnetov pre fyzické a oddychové činnosti a sociálne kontakty. Otvorenie Mestského ovocného sadu v Petržalke je pre aktivity seniorov príležitosťou. V jeho priestoroch môžu rozvíjať svoj potenciál, zapojiť sa do procesov a pomôcť budovať mestský zelený priestor, ktorý má nielen pre mesto ale aj pre nich mimoriadny význam. Alebo si ho prísť jednoducho a s chuťou užiť.

Zelené inovácie

Poznáte inovácie pre trvalo udržateľnú kvalitu životného prostredia v meste? Radi sa o nich dozvieme. Cieľom je tvoriť moderné, múdre, komunikujúce a kooperujúce mesto. Mapy lokalít verejných zelených plôch a parkov v mestských častiach, monitorovanie stavu čistoty ovzdušia, či detekcia úrovne preschnutia pôdy, ponuka možností využitia parkov pre voľný čas a rekreáciu, to sú len niektoré zo smart riešení, ktoré sú súčasťou zelených projektov v mestách po celom svete. Realizovateľné nápady či postrehy radi zakomponujeme do rozvoja mestského ovocného sadu v Petržalke alebo do ďalších projektov.