Skip to main content

Milí naši seniori, aj keď nám pandémia COVID-19 obmedzila možnosti stretávať sa, stále pre Vás hľadáme príležitosti, aby sme mohli spolu hodnotne, zaujímavo a zmysluplne tráviť voľný čas. Koncom septembra sme sa, pri dodržaní všetkých hygienických opatrení, po prvýkrát stretli v Mestskom ovocnom sade v Petržalke, ktoré sa pre STÁLE DOBRÝCH stáva ďalším komunitným priestorom. V jeho areáli pre Vás chystáme zaujímavé aktivity, ktoré prinesú seniorskej komunite novú kvalitu a ďalší rozmer a na ktoré už, podľa Vašich vyjadrení, netrpezlivo čakáte.

Ovocný sad nás privítal v jesennej atmosfére, pred fázou zazimovania a pri našom vzájomnom zoznamovaní nám ukázal svoju menej vľúdnu septembrovú tvár. My sme tie svoje síce skrývali za rúškami, nebránili však tomu, aby naša Majka Drahošová – riaditeľka STÁLE DOBRÍ a Soňa Deglovičová, ktorá pre Vás pripravuje obľúbené programy Radosť byť seniorom a ktorá bude koordinovať aj programy a akcie v ovocnom sade, symbolicky prebrali “kľúče“ od  sadu od zástupcov mesta a spoločnosti VISAM, a.s., ktorí stoja za myšlienkou a aktuálnou podobou sadu.

Majka Drahošová predstavila plány STÁLE DOBRÝCH a aktivity, ktoré pre seniorov v sade chystáme. Prírodné prostredie, zeleň, ovocné stromy, kríky, okrasné a úžitkové rastliny, ale aj oddychové a relaxačné zóny, či lúky, prírodné športoviská a množstvo zaujímavých záhradných a sadových „vychytávok“ seniorom ponúkajú široké možnosti realizácie a trávenia voľného času. A na tejto kvalitnej ponuke a výnimočnom prostredí pre Vás pripravujeme inšpiratívny program.

Mestský ovocný sad v Petržalke sa rozprestiera na rozlohe takmer 10 tisíc metrov štvorcových a na jeho pôde je vysadených viac ako 75 odrôd ovocných stromov a desiatky druhov ovocných krov a bylinných záhonov. Jeho súčasťou sú aj hmyzie hotely, kompostovisko, oddychová zóna s prírodnými lavičkami, či živé vŕbové stavby.