O projekte

Aktívnym seniorom prinášame výnimočnú príležitosť pre spestrenie voľného času v spojení s prírodou a zeleňou. Ponuku aktivít STÁLE DOBRÍ sme rozšírili o program na plochách prvého mestského ovocného sadu v Bratislave.

Mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou VISAM, a.s. vytvorili v mestskej časti Petržalka prvý mestský ovocný sad. Sú  v ňom  vysadené  tradičné aj unikátne odrody ovocných stromov, jedlé a ozdobné kríky, okrasné a úžitkové rastliny, ktoré dopĺňajú kvetné lúky a trávnaté plochy. Pre napĺňanie našej trvalej výzvy – prispievať k zlepšovaniu kvality života seniorov, sme sa rozhodli využívať priestory ovocného sadu na stretnutia seniorov so širokými možnosťami trávenia voľného času.

Chceme vás preniesť do sveta, kde môžete realizovať svoje záujmy a koníčky, kde máte možnosť byť aktívni iným spôsobom ako doteraz a tráviť voľné chvíle zmysluplne a s nápadom. Potenciál ovocného sadu ponúka príležitosti užiť si ho na množstvo spôsobov, dovoliť si niečo, na čo ste doteraz nemali čas, objavovať zatiaľ neobjavené, pripomenúť si zabudnuté, užívať si voňavý, farebný, úrodný kúsok zelene v strede mesta.

Plánujeme pripravovať pre vás atraktívne podujatia, ktoré ponúknu široké možnosti realizácie. Od relaxačných  a oddychových prechádzok, piknikovania, pobytu na odpočinkových lúkach, cez pohybové a športové aktivity, až po edukačné aktivity, prednášky a workshopy.

Pobyt v sade pomáha nielen telu, ale aj duši seniora, preto každé zo stretnutí v sade staviame na ľudských prepojeniach, spoločných zážitkoch, na vytváraní silných príbehov a vzťahov. Vieme, aké sú pre seniorov dôležité. Nepestujeme len rastliny ale aj vzťahy.

Naša misia

STÁLE DOBRÍ V SADE ponúkajú seniorom:

  • možnosť užiť si oddychové, pohybové a edukačné aktivity
  • príležitosť pre osobný rozvoj v rôznych oblastiach
  • získanie nových zručností spojených s tradičným pestovaním
  • zoznámenie sa s pôvodnými formami ovocinárstva
  • možnosť aktívnej rekreácie pri starostlivosti o sad
  • priestor pre stretávanie sa so seniorskou komunitou
  • rozvoj seniorských a medzigeneračných vzťahov
  • šancu byť súčasťou jedinečného príbehu prvého mestského ovocného sadu v Bratislave
  • možnosť spolutvárať trvalé mestské hodnoty a zachovávať významné dedičstvo
  • zábavu, relax a ešte silnejší pocit, že sme STÁLE DOBRÍ

Záleží nám na tom, aby sme v meste, v ktorom žijeme aj ďalej vytvárali hodnoty, ktoré sú určené pre širokú verejnosť. Radi prispejeme starostlivosťou o udržateľné zelené projekty ako je nepochybne mestský ovocný sad v Petržalke. Príklad, ktorý je hodný nasledovania.

Naša vízia

Našou víziou je zelené, moderné a priateľské mesto, v ktorom žijeme. Chceme v ešte významnejšej miere a koncepčnejšej forme pomáhať a pracovať na dosiahnutí udržateľnej ekologickej mestskej budúcnosti. Spoluvytvárať krajšie, zdravšie a lepšie miesto pre život obyvateľov nášho mesta.

Covid-19

Pandémia COVID-19 síce zamiešala karty a obmedzila možnosti stretávania sa, ale priestory ovocného sadu umožňujú práve najohrozenejšej skupine, seniorom, užiť si sad a priateľov v bezpečí.