O projekte

Ponuku aktivít STÁLE DOBRÍ sme rozšírili o program v areáli prvého mestského ovocného sadu v Bratislave. Aktívnym seniorom prinášame výnimočnú príležitosť pre spestrenie voľného času v spojení s prírodou a zeleňou.

Mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou VISAM, a.s. vytvorili v mestskej časti Petržalka prvý mestský ovocný sad. Následne STÁLE DOBRÍ n.o. prevzalo zodpovednosť za jeho údržbu. V sade sú vysadené  tradičné aj unikátne odrody ovocných stromov, jedlé a ozdobné kríky, okrasné a úžitkové rastliny, ktoré dopĺňajú kvetné lúky a trávnaté plochy. Pre napĺňanie našej trvalej výzvy – prispievať k zlepšovaniu kvality života seniorov, sme sa rozhodli využívať priestory ovocného sadu na stretnutia seniorov so širokými možnosťami trávenia voľného času.

Sad ponúka množstvo podnetov pre fyzické činnosti aj aktívny oddych.  Seniori majú príležitosť zapojiť sa do údržby a skrášľovania mestského sadu a pomôcť tak budovať mestský zelený priestor.

Plánujeme pripravovať atraktívne podujatia od relaxačných a oddychových prechádzok, cez pohybové a športové, až po edukačné aktivity, prednášky a workshopy.

Pobyt v sade pomáha nielen telu, ale aj duši, preto každé zo stretnutí v sade staviame na ľudských prepojeniach, spoločných zážitkoch, na vytváraní priateľských vzťahov. Nepestujeme len rastliny ale aj vzťahy.